Master Class Clarinet

Master Class Clarinet

Enllaç per a la inscripció / Enlace para la inscripción

 

Màster Class de clarinet

Pràctica instrumental, tècnica i educació auditiva per a cada nivell. Preparació de proves.

 

Taller de canyes per a clarinet i saxòfon

Retoc i fabricació de canyes per a clarinet i saxòfon. Retoc de canyes sintètiques. Des de l’organització es proporcionaran, gratuïtament, vidres i llimes per a cada participant.

 

Preu per persona*

Participants en la modalitat d’alumnes actius

Ensenyances Superiors: 30€ (fins a 4 places) [MATÍ]

Ensenyances Professionals i 3r/4t d’Ensenyances Elementals: 25€ (fins a 8 places) [VESPRADA]

Taller de canyes: 15€ (fins a 20 places) [VESPRADA]

*DESCOMPTE DEL 20% PER ASSISTÈNCIA A DUES ACTIVITATS (Classes + taller de canyes)

 

Participants en la modalitat d’oients: 10€


 

Máster Class de clarinete

Práctica instrumental, técnica y educación auditiva para cada nivel. Preparación de pruebas.

 

Taller de cañas para clarinete y saxofón

Retoque y fabricación de cañas para clarinete y saxofón. Retoque de cañas sintéticas. Desde la organización se proporcionarán, gratuitamente, cristales y limas para cada participante.

 

Precio por persona*

Participantes en la modalidad de alumnos activos:

Enseñanzas Superiores: 30€ (hasta 4 plazas) [MAÑANA]

Enseñanzas Profesionales y 3º/4º de Enseñanzas Elementales: 25€ (hasta 8 plazas) [TARDE]

Taller de cañas: 15€ (hasta 20 plazas) [TARDE]

*DESCUENTO DEL 20% POR ASISTENCIA A DOS ACTIVIDADES (Clases + taller de cañas)

 

Participantes en la modalidad de oyentes: 10€